Mapa strony

Dzieci lubią bajki, babcie lubią dzieci

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Główne cele projektu to:

 • integracja międzypokoleniowa;
 • zagospodarowanie czasu wolnego seniorów;
 • doskonalenie umiejętności aktorskich dzieci i seniorów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowane działania w ramach projektu:

 • nawiązanie kontaktu z dyrekcją przedszkola nr 2 w Nidzicy oraz Nidzickiego Ośrodka Kultury;
 • zorganizowanie warsztatów teatralnych i prób w przedszkolu;
 • przedstawienie teatralne – bajka „Calineczka” z okazji Dnia Dziecka;
 • wyjazd dzieci i seniorów do Teatru Lalek w Olsztynie na bajkę „Śpiąca królewna”;
 • edukacja – lekcja teatralna w wykonaniu aktorów teatralnych.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty to:

 • warsztaty teatralne – 10 godzin – nabycie umiejętności aktorskich – 21 osób;
 • przedstawienie – bajka „Calineczka” – 5 seniorów i 16 dzieci;
 • wyjazd dzieci i seniorów do Teatru Lalek w Olsztynie na bajkę „Śpiąca królewna” – 5 seniorów i 40 dzieci – widzowie przedstawienia;
 • edukacja – lekcja teatralna – 5 seniorów i 40 dzieci;
 • podniesienie poziomu edukacji artystycznej wśród mieszkańców powiatu – 200 osób (widzowie przedstawienia).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy powiatu nidzickiego, głównie dzieci przedszkolne, ich rodzice oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt zrealizowany został przez Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem” w partnerstwie z Przedszkolem nr 2 w Nidzicy i Nidzickim Ośrodkiem Kultury, współfinansowany przez Nidzicki Fundusz Lokalny w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.