Mapa strony

Działając razem zrobimy więcej

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej miejscowości Łukawica oraz zagospodarowanie terenu na atrakcyjne miejsce do grillowania i wspólnego spędzania czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy konkurs plastyczny „Wieś w naszych oczach” wśród dzieci  Młodzi wolontariusze zebrali stare zdjęcia obrazujące miejsca i ludzi z naszej miejscowości, z których stworzyliśmy foto-książkę pt. „Historia naszych czasów”. Zagospodarowaliśmy teren wokół Centrum Kultur Pogranicza – postawiliśmy grilla, przeprowadziliśmy renowację przedwojennej studni, zasadziliśmy krzewy ozdobne, które osłoniły miejsce od wiatru. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy „Piknik Rodzinny” i wspólne grillowanie.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to zwiększenie motywacji mieszkańców do podejmowania aktywności społecznej na rzecz integracji międzypokoleniowej, wzrost liczby osób angażujących się w działania inicjatywy lokalnej, przeprowadzenie konkursu plastycznego „Wieś w naszych oczach”, opracowanie foto-książki pt. „Historia naszych czasów”, postawienie grilla, renowacja starej studni oraz zakończenie projektu „Piknikiem Rodzinnym”.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy wsi Łukawica oraz goście biorący udział w organizowanym Pikniku Rodzinym.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Urząd Miasta i Gminy Lesko
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Łukawicy
  • Szkoła Podstawowa w Manastercu
  • Dom Kultury w Lesku
  • OHP w Łukawicy
  • Parafia w Bezmiechowej
  • Sołtys wsi Łukawica
  • Firma Handlowo Usługowa w Łukawicy