Mapa strony

Duchy przeszłości budują przyszłość

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Wiatrak koźlak wybudowany w 1671 r. w Duchowie jest naszym zabytkiem, przy którym chcemy uczynić atrakcyjne miejsce do organizacji ścieżki dydaktycznej aby ocalić od zapomnienia historię rolnictwa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Zakotwiczono przy odrestaurowanym wiatraku „Bronisław” wóz na kołach sztabowych w zaprzęgu z wyrzeźbionym koniem w skali 1:1.
 2. Wyrównano teren i posiano trawę na nieużytku za placem zabaw przy wiatraku.
 3. Wybudowano grilla z kamienia otoczaka z nakładanym rusztowaniem ze stali nierdzewnej.
 4. Uszyto 10 strojów regionalnych do prowadzenia ścieżki edukacyjnej „Od ziarenka do bochenka” i reprezentowania wsi na zewnątrz.
 5. W ramach warsztatów malowania na szkle wykonano witraże, które przyozdobiły okna chaty młynarza.
 6. Zorganizowano pierwszą wyjazdową ścieżkę dydaktyczną „Od ziarenka do bochenka” dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Milicza.
 7. Utworzono fanpage Stowarzyszenie Duchowa Kraina na Facebooku.
 8. Zorganizowano III edycję Święta Wiatraka „Bronisław” w Duchowie.

Rezultaty projektu

W wyniku projektu utworzono wyjątkowe, charakterystyczne miejsce z drewnianym koniem w zaprzęgu, grillem i atrakcyjnym terenem do oryginalnej edukacji o rolnictwie z dobrą zabawą i wypoczynkiem. Wspólne działania przyczyniły się do integracji mieszkańców, rozwinięcia umiejętności, zainteresowań oraz pokonywania własnych ograniczeń. Festyn przyczynił się do lepszego poznania się, bliższego nawiązania kontaktów, odstresowania się i dostarczył nowej energii zachęcając do dalszej współpracy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści. W warsztatach brało udział: rzeźbienia konia – 10 osób, malowania na szkle – 15 osób, w ścieżce edukacyjnej – 30 seniorów. Grill, zrekultywowany nieużytek, stroje regionalne oraz rzeźba konia w zaprzęgu z wozem na kołach sztabowych są wizytówką wsi i dodatkową atrakcją dla 500 osób. Festyn przy wiatraku zgromadził około 300 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Działaj Lokalnie Milicz
 • Gmina Milicz
 • Bank Spółdzielczy w Miliczu
 • Ośrodek Kultury w Miliczu
 • Nadleśnictwo Milicz
 • Brokelmann Milicz
 • Betoniarnia Mikołajczyk Sławoszowice
 • Sołectwo Słączno
 • ZUL Duchowo