Mapa strony

Drewniany Skarb

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem projektu „Drewniany Skarb” była integracja międzypokoleniowa, aktywizacja lokalnej społeczności oraz wspólna prace i zabawa, która zbliżyła do siebie mieszkańców i dała wspaniałe rezultaty.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu został oczyszczony teren z ruin i krzaków, położono kostkę brukową. Wcześniej został zamówiony materiał na wiatę, po przywiezieniu całego drewna zostało ono zaimpregnowane bejcą, żeby nie działały na nie warunki atmosferyczne. Po przygotowaniu wszystkich elementów zaczęliśmy stawianie głównych elementów konstrukcji. Podczas tych prac odbyły się tez warsztaty rzeźbiarskie, które poprowadził pan Krzysztof Dyk. Nasi mieszkańcy po raz pierwszy uczestniczyli w takich warsztatach i uczyli się obcowania z drewnem, całą zabawę zakończyło pieczenie kiełbasek na ognisku. W zakończeniu realizacji projektu uczestniczyli nasi mieszkańcy, zaproszeni goście oraz darczyńcy. Zabawa i szukanie drewnianych skarbów dało dużą frajdę zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu było zintegrowanie lokalnej społeczności i wciągnięcie jej w życie wsi. Dzięki temu wspólnymi siłami mieszkańcy stworzyli nowe, potrzebne miejsce, które jeszcze bardziej będzie ich jednoczyć i zachęcać do dalszych działań. Powstała wiata, bardzo ładnie wkomponowała się w przestrzeń przy boisku. Służyć ona będzie do miłego spędzania czasu i wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki projektowi mieszkańcy zdobyli nowe umiejętności rzeźbiarskie, poczuli satysfakcję ze swojej pracy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli mieszkańcy naszej miejscowości, którzy włączyli się w sposób aktywny w realizację działań związanych z projektem. Realizacja „Drewnianego skarbu” pozytywnie wpłynęła na mieszkańców naszej miejscowości. Przede wszystkim dała im możliwość stworzenia miejsca do spotkań w większym gronie, wspólnej zabawie i pogłębienia więzi międzyludzkich.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu naszymi partnerami byli: Urząd Miasta i Gminy Polanów, „Jimmy” – Usługi transportowe Adam Woźniak – dowóz wszystkich materiałów do budowy wiaty, Krzysztof Dyk, który poprowadził warsztaty rzeźbiarskie oraz Arkadiusz Maśnik, który służył nam wiedzą, doświadczeniem i potrzebnym sprzętem.