Mapa strony

Dotyk Dźwięków

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Pobudzenie poprzez muzykę wielu obszarów aktywności społecznej,włączenie do działania wszystkich pokoleń, uwrażliwienie na piękno muzyki, wrażliwość na innych, wyrównywanie szans, poszerzanie horyzontów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Muzyczny projekt „Dotyk Dźwięków” to: warsztaty muzyczne i zajęcia otwarte prowadzone przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, nauka gry na instrumentach, wspólne śpiewanie wszystkich pokoleń (zostały opracowane specjalne projektowe śpiewniki), koncert grupy muzycznej LUNATYP z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach i udział w specjalistycznych warsztatach, cykl zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera dla trzech grup wiekowych, konkurs muzyczny z nagrodami pt. ” Muzyka klasyczna w filmach”, przygotowanie przez dorosłych i najmłodszych mieszkańców Rudnika godzinnego przedstawienia – Jasełek, które zostały wystawione dla mieszkańców całej wsi oraz zaproszonych gości.

Rezultaty projektu

W wyniku działań projektowych mieszkańcy bardzo się zintegrowali, muzyka połączyła pokolenia, nauczyła poszukiwania piękna i pozwoliła pokonać bariery lęku i wstydu, zmotywowała mieszkańców do edukacji muzycznej i dostrzegania otaczającej muzyki poważnej w filmach, bajkach, a nawet reklamach. Ponadto odkryto wspaniałe talenty wokalne, które być może pozwolą w przyszłości utworzyć grupę muzyczną.

Odbiorcy projektu

Rudnik to malutka wieś w powiecie cieszyńskim, w której nie ma żadnego ośrodka kultury, nawet komunikacji publicznej by mieszkańcy mogli dojechać do miejsc związanych z kulturą i sztuką. Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy wsi, od najmłodszego mieszkańca poprzez wszystkie pokolenia aż do seniorów.

Partnerzy w realizacji projektu

Powszechna Szkołą Podstawowa w Rudniku, GOK Hażlach, OX.pl. Rada Sołecka, KGW Rudnik, OSP Rudnik, EDENRED POLSKA SA.