Mapa strony

Dosięgnąć gwiazd

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem głównym projektu było pobudzenie kreatywności i chęci do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu astronomii wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia i imprezy dotyczące astronomii.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których w godzinach wieczorno-nocnych przy udziale rodziców obserwowaliśmy zjawiska zachodzące na niebie;
 • spotkania dla dorosłych mieszkańców, podczas których wymienialiśmy się wiedzą, informacjami, pokazywaliśmy swoje zasoby naukowe, wspólnie dyskutowaliśmy na temat odkryć w zakresie astronomii;
 • wyjazd do planetarium do Warszawy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na nasze zajęcia;
 • wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników projektu podczas spotkań w plenerze;
 • piknik astronomiczny, który był podsumowaniem naszego projektu.

Rezultaty projektu

 • wyrobienie postawy aktywnego i samodzielnego zdobywania wiedzy, wyciągania wniosków z otaczającego nas środowiska wśród min. 14 osób w wieku 10-18 lat;
 • upowszechnienie wiedzy na temat astronomii, zarażenie pasją do astronomii wśród min. 14 osób;
 • zintegrowanie mieszkańców wokół tematu astronomii;
 • zorganizowanie 2 imprez przeznaczonych dla mieszkańców;
 • zorganizowanie oferty dla dzieci i młodzieży zagospodarowującej jej czas wolny;
 • zorganizowanie 1 wyjazdu do plenatarium.

Odbiorcy projektu

Główną grupą odbiorców były dzieci i młodzież. Grupa ta uczestniczyła w zajęciach plenerowych (młodsi pod opieką rodziców), a także współorganizowała imprezy dla mieszkańców. Drugą grupą odbiorców byli dorośli, którzy uczestniczyli w spotkaniach grupy sympatyków astronomii. Ostatnia grupą odbiorców była cała społeczność, do której skierowane były imprezy tj. wystawa oraz piknik astronomiczny.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Inkubator Kreatywności Społecznej
 • Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim
 • Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim
 • Magnes TV