Mapa strony

Dla przyszłych pokoleń

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem głównym projektu była promocja walorów turystycznych Łyny, których jest wiele. Dobrem wspólnym, które chcieliśmy rozwinąć jest Rezerwat Źródeł Rzeki Łyny oraz rozwój artystyczny dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas Projektu w samej Łynie działo się wiele. Choć nasza wieś jest nieduża, to mamy potencjał.
Projekt zaczęliśmy Piknikiem z okazji Dnia Dziecka, podczas którego odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nidzicy. Na wydanych przez nas pocztówkach umieściliśmy w tym roku zabytki naszej łyńskiej ziemi.
Podczas warsztatów dzieci miały okazję malować w sposób nietypowy, bo na dachówkach, lepiły także z gliny oraz wykonywały odlewy z gipsu, które później malowały.
Nie lada wydarzeniem było zakopanie Kapsuły Pamięci, a w niej wielu ciekawych gadgetów oraz listów do potomnych. Miejsce oznaczyliśmy specjalnym kamiennym obeliskiem. Na koniec projektu upiększyliśmy miejsce ukrycia kapsuły skalniakiem z przepiękną roślinnością. Teraz nam wszystkim jest przyjemniej w naszej małej wsi.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu pozwoliła na wspólne tworzenie nowych, atrakcyjnych i twórczych możliwości spędzenia wolnego czasu na wsi. Mieszkańcy zagospodarowali teren, który od kilku lat był zaniedbany. Ukryliśmy w ziemi skarb, z którego cieszyć się będą mieszkańcy w 2087 roku.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci z terenu Gminy Nidzica, ale także osoby w każdym wieku. Każdy znalazł coś dla siebie. Turyści otrzymali kolejną edycję naszych łyńskich pocztówek. Najważniejszymi odbiorcami projektu są mieszkańcy Łyny i okolic z 2087 r., więc nasz projekt jest nadal otwarty, a efekt końcowy będzie widoczny w 2087 r.

Partnerzy w realizacji projektu

 • MOPS Nidzica
 • Świetlica Środowiskowa w Łynie
 • Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL
 • Informacja Turystyczna w Nidzicy
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego
 • Sklep spożywczy w Łynie
 • Parafia Łyna
 • Szkoła Podstawowa w Łynie
 • Sklep z pamiątkami na zamku w Nidzicy
 • Sołectwo Łyna
 • Sołectwo Orłowo
 • Studio Reklamy Kunicki Kamil
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łynie