Mapa strony

Dla dobra wspólnego

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Integracja mieszkańców naszej wsi, stworzenie miejsca do zabawy i możliwości uprawiania sportu dla dzieci, oderwanie ludzi od telewizji i komputerów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu został uporządkowany i zagospodarowany plac, na którym utworzone zostało boisko i plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi.
Wszystkie prace zostały wykonane przy bardzo dużym zaangażowaniu wielu mieszkańców. Zakupione zostały stoły i ławy, a także duży grill. Przedmioty te nawet po zakończeniu projektu staną się wspólną własnością. Mieszkańcy będą mogli z nich korzystać w dowolnym czasie. Będą mogli spotkać się na wspólnie urządzonym placu w celu odbycia zwykłej pogawędki bądź zorganizują spotkanie towarzyskie, w czasie którego będą mogli wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami, a przy tym miło spędzić czas i bliżej się poznać. Przez wiele lat będą mogli obserwować, jak wzrastają wokół placu posadzone przez nich krzewy.

Rezultaty projektu

Pomiędzy razem pracującymi nawiązała się szczególna więź, zawiązały się nowe przyjaźnie. Pierwszym znakiem wskazującym na celowość zrealizowanego projektu był urządzony piknik rodzinny, w którym wzięło udział ponad 90% mieszkańców. Oprócz wspólnej biesiady i zabawy mieszkańcy uczestniczyli w wielu konkursach, czuli się swobodnie i radośnie. Sprowadzenie urządzeń wesołego miasteczka sprawiło dzieciom ogromną radość.

Odbiorcy projektu

Starsi i młodzi mieszkańcy naszej miejscowości, dzieci i osoby w podeszłym wieku. Uczestnikami byli również mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy ze zdziwieniem, a nawet zazdrością przyglądali się jacy radośni i szczęśliwi są mieszkańcy naszej wsi. Wolontariusze z radością wspominali pierwsze ciężkie chwile związane z pracą i dzielili się wrażeniami i pomysłami z biesiadnikami.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt realizowany był szczególnie przez członków Rady Sołeckiej we współpracy z sołtysem wsi i radną Rady Miejskiej. Realizacja była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z Gminą, Bankiem Spółdzielczym w Ożarowie oraz wsparciu rzeczowemu w postaci pieczywa dostarczonego przez Piekarnię „Alicja” z Ożarowa. Nie bez znaczenia było ogromne zaangażowanie wszystkich mieszkańców.