Mapa strony

Dbamy o swoje podwórko

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zaangażowania co najmniej 200 mieszkańców gminy Otyń, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży, w działania służące poprawie stanu środowiska naturalnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Przeprowadzono rekrutację uczestników.
 2. Powołano 4 grupy ekologiczne.
 3. Przeprowadzono kampanię promującą postawy ekologiczne.
 4. Przeprowadzono 4 akcje sprzątania i pikniki integracyjne.

Rezultaty projektu

Celem i korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest niewątpliwie częściowa poprawa środowiska naturalnego w czterech miejscowościach Gminy Otyń. We wszystkich akcjach skupiono się głównie na cmentarzach w czterech miejscowościach, integracja podczas akcji uświadomiła rolę i znaczenie odpowiedzialności za stan lokalnego środowiska naturalnego. Zaangażowanie uczestników było tak wielkie, że powtórzono akcje we wszystkich miejscowościach przed świętem zmarłych.

Odbiorcy projektu

Około 250 mieszkańców Gminy Otyń.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Gminy w Otyniu
 • Sołectwo Modrzyca
 • Sołectwo Niedoradz
 • Sołectwo Otyń
 • Sołectwo Bobrowniki
 • Gminne Centrum Kultury
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Szkoły
 • Parafia