Mapa strony

Data urodzenia nie ma tu znaczenia

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Celem głównym projektu była integracja mieszkańców i rozwój pozytywnych relacji międzyludzkich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przeprowadzeniu 2 spotkań integracyjnych i wycieczki rowerowej dla mieszkańców naszej miejscowości.

I działanie – Wielki piknik rodzinny – Wynajęliśmy scenę z oświetleniem i nagłośnieniem, gry i zabawy integracyjne oraz konkursy zostały przeprowadzone przez animatora, co cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci i dorosłych.

II działanie – Zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową ścieżką edukacyjną.

III działanie – Rodzina w działaniu. Jako pierwsze – konkurs na tradycyjną potrawę rodzinną „Wszyscy jesteśmy kucharzami”. Ideą, a zarazem celem, konkursu była wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów. Udział w tym konkursie wzięły całe rodziny, które przygotowały pyszne potrawy. Zespoły rodzinne wykonały także piękne kolorowe latawce.

Rezultaty projektu

  • prace nad organizacją spotkań integracyjnych (29 osób);
  • festyn rodzinny – integracja mieszkańców, udział w konkursach i zabawach dla dzieci i dorosłych, udział w zabawie tanecznej (ok.100 osób);
  • zorganizowanie wycieczki rowerowej wzrost zainteresowania turystyką rowerową wśród mieszkańców;
    2 konkursy (kulinarny i na rodzinny latawiec) – aktywizacja i integracja rodzin oraz kultywowanie kulinarnej tradycji pokoleniowej;
  • zakup kompletów biesiadnych jako wyposażenie naszej świetlicy wiejskiej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież i dorośli naszej miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

LGD „Dolina Stobrawy”, Wołczyński Ośrodek Kultury, Gmina Wołczyn