Mapa strony

Dary lata

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Głównym celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia na terenach wiejskich poprzez aktywność społeczną i kultywowanie tradycji regionalnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty regionalne dla dzieci i młodzieży oraz konkurs potraw regionalnych dla KGW z Powiatu Zawierciańskiego. Poprzez realizację projektu członkinie KGW przybliżyły młodemu pokoleniu życie dawnej wsi – ginące zawody, regionalne rękodzieło oraz pieśni i przyśpiewki ludowe. Panie nawiązały również współpracę z gospodyniami z powiatu zawierciańskiego poprzez włączenie ich do udziału w konkursie kulinarnym KGW pod nazwą „Dary Lata”.

Rezultaty projektu

Projekt posłużył mieszkańcom przede wszystkim do wzmocnienia współpracy, solidarności lokalnej społeczności przez kultywowanie tradycji regionu, wzmocnił tożsamość społeczności lokalnej, przyczynił się do integracji mieszkańców „Małej Ojczyzny”, do tworzenia nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji. Pomógł również w tworzeniu możliwości uczenia się oraz rozwoju osobistego w społeczności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z lokalnych szkół, a także członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

  • lokalna gazeta „Echo Żarnowca”
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu
  • Urząd Gminy Żarnowiec