Mapa strony

Dalsze zagospodarowanie działki wiejskiej jako miejsca rekreacji, promowania aktywności fizycznej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

  • Promowanie aktywności fizycznej
  • Integracja społeczna
  • Edukacja ekologiczna
  • Podniesienie atrakcyjności miejsca rekreacji

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dalsze zagospodarowanie działki wiejskiej jako miejsca rekreacji, promowanie aktywności społecznej.

Rezultaty projektu

Została wykonana estetyczna wiata, która ładnie wkomponowuje się w krajobraz. Wiejska działka stała się atrakcją wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy, turyści, goście odwiedzający wieś.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Sołtys wsi Tumiany
  • Właściciel Restauracji Stary Folwark
  • Właściciel Firmy Golc Meble
  • Główna Księgowa