Mapa strony

Dając siebie – uszczęśliwiasz innych

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Celem projektu było szerzenie świadomości potrzeby aktywnego korzystania z różnych form kultury, przekazywanie wartości jakie płyną z uczestnictwa w kulturze, propagowanie dobrych wzorców zachowań, rozbudzanie wrażliwości i poczucia estetyki oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu prowadzone były warsztaty taneczne i teatralne, zorganizowane zostało przedstawienie teatralne dla społeczności lokalnej, odbyła się wycieczka do Teatru Roma w Warszawie na przedstawienie teatralne „Mały Książę”, miał miejsce wyjazd do Radomia z nową grupą teatralną, młodsza grupa wolontariuszy uczestniczyła w akcjach organizowanych przez SCM „Arka” w Radomiu.

Rezultaty projektu

Integracja mieszkańców Solca i okolic, współpraca uczestników projektu i ich rodziców, wzmocnienie zaangażowania w życie lokalnej mieszkańców Solca, przedstawienie społeczności lokalnej i ponadlokalnej – umiejętności naszych młodych aktorów. Dzięki realizacji projektu zostały zaciśnięte więzi między dziećmi, młodzieżą występującą w Teatrze Szkolnym a rodzicami i społecznością lokalną. Dorośli poznali nową formę wspólnego spędzania wolnego czasu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu były: dzieci i młodzież szkolna, rodzice, seniorzy, dorośli z naszej Gminy oraz osoby zaproszone spoza naszego regionu – około 350 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Solec nad Wisłą, Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, Parafia pw WNMP w Solcu nad Wisłą, nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą, SCM „ARKA”, Twoje Radio Lipsko, GOPS w Solcu nad Wisłą.