Mapa strony

Dąbrówka Wielka Aktywnie

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Głównym celem projektu było poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu w miejscu zamieszkania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Założenia projektu odpowiedziały na potrzeby poprawy infrastruktury sportowej w okolicy. W chwili obecnej Dąbrówka Wielka dysponuje już świetlicą wiejską wyposażoną w stół do tenisa stołowego i zadbanym boiskiem do piłki siatkowej. Głównym celem projektu było poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu w miejscu zamieszkania. Dzięki tej inwestycji możemy promować zdrowy tryb życia poprzez organizację turniejów w większej liczbie dyscyplin.
Nasz projekt polegał na stworzeniu (gruntownej rewitalizacji) boiska do siatkówki plażowej. Działania przeprowadzone w ramach projektu to: ogrodzenie boiska, wyrównanie terenu, nawiezienie piachu i przygotowanie podłoża na boisko, zamontowanie słupków wraz z siatką do gry, zamontowanie ławek.

Rezultaty projektu

Zorganizowaliśmy ligę siatkówki plażowej. Udział w lidze wzięło około 20 zespołów dwuosobowych. Z boiska korzysta około 20 osób dziennie, rozgrywając mecze towarzyskie. Projekt znacząco wpłynął na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców. Dzięki czasowi spędzonemu wspólnie na naszym boisku mieszkańcy znaleźli w sobie więcej wzajemnej empatii, co znacznie poprawiło poziom integracji społecznej.

Odbiorcy projektu

Grupą docelową naszego projektu byli wszyscy mieszkańcy Dąbrówki Wielkiej. Na dzień dzisiejszy w Dąbrówce Wielkiej mieszka blisko 90 osób aktywnie spędzających czas. Planujemy również wykorzystywać obiekt do organizowania regularnej ligi siatkówki plażowej.