Mapa strony

Cztery żywioły

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem było wspieranie społecznej aktywności obywateli oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Promocja i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Rejs statkiem po jeziorach
  • Zwiedzanie zabytkowej wyłuszczarni nasion,
  • Wycieczki rowerowe – szlakiem II wojny światowej,
  • Święto Ziemniaka: warsztaty kulinarne, zagospodarowanie terenów zielonych,
  • Przygotowanie widowiska muzycznego „Cztery żywioły”,
  • Zajęcia warsztatowe – wykonywanie i składanie latawców zakończone pokazem,
  • Makieta i zielniki nt. „Co nas otacza”

Rezultaty projektu

W projekt zaangażowało się około 200 osób, które wzięły udział w różnych wydarzeniach. Zorganizowano wydarzenia o różnym charakterze społecznym, co rozszerzyło bazę pomysłów z których można będzie korzystać w przyszłości. Nawiązano współpracę z instytucjami (OSiR, Nadleśnictwo, Stowarzyszenie i Sołectwa). Powstała grupa taneczna. Zagospodarowano teren przyszkolny. Uczestnicy warsztatów nauczyli się budować latawce. Powstała makieta i zielniki, które będą służyć uczniom w przyszłości.

Odbiorcy projektu

Społeczność lokalna: dzieci i dorośli.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Turowo Duże, Rada Rodziców, OSiR, Nadleśnictwo, Sołectwa.