Mapa strony

Czas z kadru nie ucieka – Gmina Dębica wczoraj i dziś

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Celem projektu było zaszczepienie bakcyla fotograficznego oraz bliższego poznania miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym, które znajdują się na naszym terenie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Przeprowadziliśmy rekrutację za pomocą strony internetowej oraz ogłoszenia w lokalnej prasie.
  2. Rozkolportowaliśmy plakaty reklamowe na terenie Gminy Dębica, umieściliśmy ogłoszenia o zapotrzebowaniu na stare zdjęcia budynków, miejsc na terenie Gminy Dębica na stronach internetowych.
  3. W ramach projektu zakupiliśmy aparaty fotograficzne oraz antyramy.
  4. Warsztaty fotograficzne przeprowadzone zostały pod okiem profesjonalnego instruktora. Uczestnicy mogli zgłębiać wiedzę na temat fotografii. Wykonali fotografie miejsc i budynków, które potem zestawiliśmy ze starymi fotografiami.
  5. Dzięki temu powstała wystawa, która została zorganizowana i przeprowadzona w Centrum Kultury i Bibliotek, będzie pokazana jeszcze w dwóch Domach Kultury w Podgrodziu i Łupinach.

Rezultaty projektu

  • liczba osób odbiorców bezpośrednich – uczestnicy warsztatów – 12 osób, które spróbowały sił jako fotograf;
  • liczba odbiorców pośrednich – dzieci i młodzież ,którym została przybliżona praca fotografa oraz została uwrażliwiona na historię miejsc, które zmieniły się wraz z upływem lat.

Poszerzenie oferty w CKIB o nową pozycję w harmonogramie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest całe społeczeństwo, a w szczególności dzieci i młodzież, bez względu na wiek i predyspozycje. Każdy zainteresowany bez podziału na kategorie mógł spróbować swoich sił jako fotograf.

Partnerzy w realizacji projektu

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica