Mapa strony

Czas na czas w Jastrzębi

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem głównym projektu było promowanie nowych rozwiązań na spędzanie czasu wolnego wśród seniorów i dzieci, a także mieszkańców wsi Jastrzębia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie „Czas na czas w Jastrzębi” przeprowadzono zajęcia w formie warsztatów zarówno dla młodych, jak i dla starszych, a prowadzącymi byli seniorzy oraz dzieci i młodzież. Starsi nauczyli młodszych m.in. jak wić wianki z ziół, traw, jakie piosenki dawniej śpiewano. Młodsi przekazali wiedzę starszym, jak obsługuje się komputer, tablet czy nowoczesny telefon komórkowy. Warsztaty komputerowe pomogły osobom starszym pozyskać umiejętność posługiwania się nowymi technologiami. Warsztaty fotograficzne przeprowadzono dla wszystkich. Na wspólnej imprezie „Jarmark Beskidzki” oba pokolenia przygotowały cuda z ziemniaka, które rozdawano w ramach degustacji. Wspólne działania zakończono imprezą podsumowującą, na której spotkali się nie tylko uczestnicy, ale i lokalny samorząd

Rezultaty projektu

20 uczestników ukończyło różnego rodzaju warsztaty. Stworzona możliwość uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego ludziom w różnym wieku, wzmocniona integracja międzypokoleniowa, wypromowanie lokalnej rodzimej tradycji miejscowości. Mieszkańcy mieli możliwość spotkania się i wymiany  informacji oraz doświadczeń.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Jastrzębia: 10 dzieci, uczniów szkoły podstawowej oraz 10 osób starszych. W spotkaniu podsumowującym wzięło udział 50 mieszkańców Jastrzębi.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Urząd Gminy w Lanckoronie, Szkoła Podstawowa w Jastrzębi.