Mapa strony

Czar świętojańskich opowieści

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Ocalenie od zapomnienia dawnych zwyczajów przez zorganizowanie spotkania „Noc świętojańska nad Bludzianką” (integrowanie środowiska lokalnego) oraz wydanie albumu „Czar Świętojańskich Opowieści”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Czar świętojańskich opowieści” zorganizowany został piknik „Noc świętojańska nad Bludzianką”, na który zespół „Rominczanie” przygotował widowisko obrzędowe o nocy sobótkowej, wystąpiły zaproszone zespoły, wszyscy uczestnicy mogli brać udział w wiciu wianków, w konkursie na najpiękniejszy wianek, puszczaniu ich na wodę, wspólnych śpiewach, tańcach przy ognisku i wspólnym poczęstunku. We wszystkie działania chętnie włączała się młodzież i dzieci. Następnie udało nam się zebrać materiał, przygotować i wydać Album odzwierciedlający siedmioletnią tradycję Nocy Świętojańskiej nad Bludzianką. Album został zaprezentowany i rozdany wszystkim uczestnikom na spotkaniu podsumowującym całość projektu.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu dała możliwość integracji społeczności lokalnej, pokazała, że wspólnymi siłami młodych i starszych, ucząc się od siebie, można dużo zrobić – zorganizowany został piknik Noc Świętojańska z występami zespołów i wspólną zabawą (150 osób). Ponadto zostały ocalane od zapomnienia dawne zwyczaje: odtworzenie widowiska związanego z obrzędami nocy świętojańskiej oraz wydanie Albumu (300 szt.) prezentującego wspomnienia i zdjęcia związane z dotychczasowymi obchodami Nocy Świętojańskiej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli mieszkańcy gminy Dubeninki (w tym młodzież i dzieci) oraz mieszkańcy powiatu gołdapskiego. Ponadto zespoły z okolicznych gmin oraz z Rosji i Litwy oraz turyści z Polski i zagranicy odwiedzający nasze strony.

Partnerzy w realizacji projektu

Realizując projekt współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi takimi, jak Ochotnicza Straż Pożarna, Fundacja Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz z instytucjami: Gminnym Centrum Kultury, miejscową Szkołą Podstawową i Gimnazjum oraz ośrodkami kultury z miejscowości, z których gościliśmy zespoły występujące podczas pikniku i spotkania podsumowującego działania w projekcie.