Mapa strony

„Cy bocycie – orawski zwyk” – Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwijania pasji twórczych i odbioru sztuki

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Nawiązanie twórczego dialogu młodzieży z artystami i twórcami ludowymi. Wykreowanie warunków do tworzenia i poznania kultury, a także budowanie postaw aktywnych wśród dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów rękodzieła, których uczestnicy poznali techniki tworzenia kwiatów z bibuły, ceramiki oraz malarstwa na szkle. Uczestnicy mogli poznać pracownie artysty, zaznajomić się z procesem tworzenia rękodzieła artystycznego, samemu od początku do końca przygotować takie dzieło. Całość warsztatów zakończyła się wystawą prac, a autorzy mogli zabrać swoje dzieła do domu.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi mogliśmy zainteresować młodych ludzi kulturą ludową, tradycyjnymi rzemiosłami artystycznymi; uwrażliwić na sztukę oraz kultywowanie dawnych rzemiosł artystycznych. Udało się nam w ramach projektu zainspirować twórczo dzieci, którym wielką radość sprawiło uczestnictwo w warsztatach.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednio – uczniowie szkół podstawowych jako uczestnicy warsztatów i artyści ludowi z terenu Orawy, a także pośrednio – rodziny dzieci, grono pedagogiczne.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoły Podstawowe, Samorząd lokalny, Firma transportowa, wolontariusze oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny