Mapa strony

Cudze chwalicie, swoje jest piękne

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Inwentaryzacja przyrodniczych obiektów o znaczących walorach turystycznych, historycznych i kulturowych Gminy Nowy Duninów. Upowszechnianie sportu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeszliśmy wspólnie do grobów partyzantów w Lipiankach i opowiedzieliśmy zebranym o wysiedleniu. Po spacerze porozmawialiśmy o aktualnej rzeczywistości. Podczas drugiego spotkania ze zgromadzonymi uczestnikami projektu odwiedziliśmy pracujących na polu żniwiarzy. W dniu następnym zaplanowaliśmy drugą część spotkania, podczas której wspólnie gotowaliśmy ulubione potrawy w trakcie V Pikniku. Oprócz młodzieży udało nam się zaprosić do wspólnego gotowania Wójta Mirosława Krysiaka. Czernina rozeszła się w błyskawicznym tempie, a wieści o projektowych działaniach zostały przekazane ok. 800 osobom. W Dużym Duninowie przeszliśmy do Jeziora Lucieńskiego. Byliśmy uczestnikami pokazu pieczenia chleba według starej, przekazywanej z ust do ust receptury. W Soczewce obeszliśmy jezioro. Rozmowom o przyszłości nie było końca!

Rezultaty projektu

Projekt ”Cudze chwalicie – swoje jest piękne” wprowadził do życia mieszkańców wiele pozytywnych zmian. Zauważyliśmy zmniejszenie objawów stagnacji naszego społeczeństwa. Bezpośrednie organizowanie spotkań przez samych mieszkańców zwiększyło nasze poczucie niezależności i podniosło naszą samoocenę. Twórcze działanie lokalnej społeczności w sferze projektu spowodowało wzrost potencjału osobowego każdego z osobna i wszystkich razem. Spacerowicze docenili przyjemność płynącą z uprawiania sportu w przyjemnej sąsiedzkiej atmosferze.

Odbiorcy projektu

Obiorcami projektu była społeczność Gminy Nowy Duninów, członkowie Stowarzyszenia Nasze Lipianki, reprezentacje lokalnych stowarzyszeń, sołtysi wsi Gminy Nowy Duninów, członkowie OSP w Lipiankach, przebywający tu latem turyści, Goście V Pikniku w Lipiankach, mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego i Płockiego.

Partnerzy w realizacji projektu

GOPS w Nowym Duninowie, Stowarzyszenie „Aktywni Razem”, Joanna Komorowska