Mapa strony

„Coś z niczego – trudna sprawa ale świetna jest zabawa!”

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców dawnego PGR-u i wsi Ulhówek (ok. 1000 mieszkańców), poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest utrzymanie lokalnej społeczności w czystości i stanie zapewniającym swobodne użytkowanie i wypoczynek.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki realizacji projektu:
– zacieśnią się więzi pomiędzy mieszkańcami lokalnych terenów,
– młodsze pokolenie zainteresuje się dbaniem o wygląd miejscowości oraz wspólny wolontariatem,
– rozwinie się promocja miejscowości jako atrakcji wypoczynkowej,
– dzięki przygotowaniu projektu niektórzy mieszkańcy zdobędą umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie realizowanych projektów i w przyszłości będą mogli aplikować o dofinansowanie w innych konkursach, dzięki którym będą mogli realizować swoje plany,
– mieszkańcy będą mieli okazję do zaprzyjaźnienia się poprzez pracę i zabawę,
– mieszkańcy zdobędą dodatkowe wyposażenie w postaci grilla i badmintona dla dzieci.

Rezultaty projektu

Rezultaty osiągnięte w ramach realizacji projektu:

  • odnowienie istniejących ławek i ogrodzenia,
  • wykonanie dwóch palenisk,
  • zakupienie grilla,
  • zakupienie zestawu do badmintona,
  • zakupienie materiału i wykonanie 4 ławek
  • organizacja Letniego Pikniku Rodzinnego, w którym udział wzięło ok. 350 osób

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Ulhówka, mieszkańcy innych miejscowości z terenu Gminy Ulhówek oraz Gmin sąsiednich – ok. 350 osób, udział wzięły całe rodziny tj. dzieci najmłodsze, dzieci starsze, młodzież, dorośli oraz seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu był samorząd – Urząd Gminy Ulhówek, Radni z Ulhówka, Klub Sportowy „ZRYW”, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Seniora, Ulhówieckie Stowarzyszenie Kresowe „Wspólny cel”.