Mapa strony

Ciśniemy moc

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Celem projektu „CIŚNIEMY MOC” było zachęcenie mieszkańców gminy do zastąpienia w diecie słodyczy i napojów słodzonych sokami wytłaczanymi na zimno, na surowo, z owoców i warzyw z lokalnych produktów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

GN OWOCNA DROGA z Andruszkowic podjęła działania edukacyjne promujące zdrowe nawyki żywieniowe poprzez zorganizowanie warsztatów artystyczno-spożywczo-rozrywkowych dla całych rodzin. Dzieci, rodzice i dziadkowie byli informowani o zajęciach poprzez plakaty rozwieszane w różnych wsiach w Gminie Samborzec oraz zaproszenia doręczane indywidualnie, ale także poprzez promocję zdarzeń na FB i w lokalnych mediach.
Warsztaty odbywały się w domach i na podwórkach prywatnych, w OSP, w Szkole, w domu kultury w Urzędzie Gminy, aby tam wspólnie śpiewać, malować, rysować infografiki i w trakcie miłej zabawy przekazać najnowsze naukowe nowinki na temat zdrowia, zdrowej diety, wartości odżywczych. Wspólnie przygotowywano i wyciskano soki z lokalnych owoców na sprzęcie zakupionym z projektu i je degustowano.

Rezultaty projektu

Informacja o szkodliwości produktów z cukrem oraz o dobroczynnym działaniu na organizm produktów naturalnych, soków świeżo tłoczonych na zimno dotarła bezpośrednio do 300 osób. Po naszych warsztatach sąsiedzi nabywali sokowytłaczarki – czyli komunikat dotarł. Uczestnicy podnieśli swoją świadomość o zdrowiu, zbliżyli się jako sąsiedzi w działaniu przy projekcie, doświadczyli zmiany menu na wspólnych spotkaniach. Dzieci w świetlicach nie przynoszą słodyczy, obierają owoce i CISNĄ MOC!

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: rodzice, dziadkowie i dzieci, nauczyciele, sołtysi, urzędnicy gminy, pani wójt, stomatolog, farmaceuci, artyści. Każdy przyswoił informacje, które nie były łatwe do przełknięcia – bo bez cukru. Projekt miał na celu praktycznie – poprzez smak, zapach, piękno owoców i warzyw – zachęcić mieszkańców do korzystania z dóbr bliskiej na wsi natury – wyciśniętej energii w postaci soku!

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, Świętokrzyski Ogród Inspiracji u Przybyszów, Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, OSP w Chobrzanach, OSP w Zajeziorzu, Koło Gospodyń Wiejskich w Zajeziorzu, Sandomierski Chór Zamkowy SAN-do-MIR, Zespół „PRZELASKI” z Zajeziorza