Mapa strony

„Chrońmy nasze tradycje regionalne”

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem projektu było poznanie i promocja zasobów kulturowych i tradycji ludowych gminy Wola Mysłowska, integracja mieszkańców oraz wzrost ich świadomości na temat wartości regionu. Chcieliśmy pomóc w zachowaniu dla przyszłych pokoleń fragmentu rzeczywistości, jakim są tradycje i obrzędy regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano konkurs regionalny, który polegał na zebraniu i opisaniu tradycji i zwyczajów ludowych związanych z życiem codziennym, pracami polowymi, świętami kultywowanymi dawniej i dziś w domach rodzinnych i na wsiach naszego terenu. Projekt przebiegał w trzech różnych kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0 – III, IV- VIII, osoby dorosłe. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić tradycje i obrzędy naszego regionu w formie plastycznej lub pisemnej. Podczas całego projektu prowadzona była współpraca z Biblioteką Publiczną w Woli Mysłowskiej i szkołami podstawowymi z terenu gminy. Po zakończeniu konkursu została zorganizowana wystawa pokonkursowa w Urzędzie Gminy w Woli Mysłowskiej oraz spotkanie integracyjne, na którym wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

Rezultaty projektu

Zgromadzone materiały są opublikowane w książce promującej walory etnograficzne gminy. Książki zostały przekazane do szkół, bibliotek, Izby Regionalnej oraz dla uczestników konkursu. Wydano również widokówki promujące najpiękniejsze miejsca naszego terenu i jego walory kulturowo-etnograficzne, które trafiły do Izby Regionalnej w Wandowie, Biblioteki w Woli Mysłowskiej, szkół i uczestników projektu. Odbyło się spotkanie integracyjne o tematyce regionalnej połączone z prezentacją multimedialną.

Odbiorcy projektu

Osoby zainteresowane tematyką regionalną, uczniowie szkół, nauczyciele, bibliotekarze.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej