Mapa strony

Chrońmy od zapomnienia

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Projekt miał na celu zachowanie kultury i tradycji naszego regionu poprzez zorganizowanie w sposób twórczy i kreatywny zajęć wakacyjnych i pozaszkolnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Kiedyś rękami – dzisiaj maszynami – zapoznanie dzieci z rozwojem pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Nawet w szałasie jedzenie zrobić da się – dzieci zapoznały się z dawnymi sposobami przygotowywania jedzenia.
 3. Mała pszczółka to moja wielka przyjaciółka – zajęcia w pasiece w Gierałcicach.
 4. Dziś jestem dzieciakiem, jutro będę strażakiem – dzieci zapoznały się z z działalnością OSP.
 5. Opowieści babci, dziadka, jaka była kiedyś gadka – zaproszona seniorka opowiadała swoją historie zasiedlenia Szymonkowa.
 6. Kompas mam, radę sobie dam – orientacja w terenie z wykorzystaniem kompasów.
 7. Wycieczka rowerowa szlakiem Szymonkowa – wycieczka rowerowa po okolicach Szymonkowa.
 8. Zabawa i wspólne posiedzenia łączą pokolenia – piknik rodzinny na zakończenie wakacji podsumowujący projekt.

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

 • przeprowadzenie 8 dni zajęć dla dzieci;
 • wzrost poziomu integracji i wiedzy u około 30 dzieci;
 • zorganizowanie 1 pikniku rodzinnego.

Rezultaty miękkie:

 • wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby kultywowania tradycji i zagospodarowania czasu
  wolnego;
 • kultywowanie tradycji, obrzędów;
 • zachowanie dla przyszłych pokoleń podań i tradycji o dużym znaczeniu historycznym i kulturalnym;
 • poszerzenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej dla dzieci i mieszkańców miejscowości.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli:

 • dzieci uczęszczające do szkoły w Szymonkowie – około 30 osób;
 • mieszkańcy Szymonkowa bezpośrednio zaangażowani w projekt – prowadzący zajęcia z dziećmi – 4 osoby.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu:

 • OSP Szymonków
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Szymonkowie
 • Agroplon Szymonków