Mapa strony

Chłopy – Wieś Rybacka

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapoznanie mieszkańców Gminy Mielno i gmin ościennych z ofertą Wioski Tematycznej – Wsi Rybackiej, prowadzonej przez stowarzyszenie. Realizatorom projektu zależało nam na tym, aby Wioska Rybacka była odwiedzana przez cały rok przez turystów oraz okolicznych mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odnowiono ściany jednego z budynków gospodarczych, który został wybudowany z wykorzystaniem charakterystyczniej formy – muru pruskiego. Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami różnych gmin, podczas których zwiedzano Skarbnicę, rozmawiano o pracy rybaków. Zorganizowano grę terenowa i zajęcia manualne – polegające na samodzielnym wykonaniu pamiątek z Wioski Rybackiej. Zakupione w ramach projektu stoły i krzesła, pozwolą na organizację kolejnych spotkań i warsztatów.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi udało się:

– odnowić ściany budynku gospodarczego
– zorganizować spotkania dla mieszkańców Gminy Mielno i gmin ościennych
– zakupić stołów i krzeseł
– zakupić apteczki przenośnej wykorzystywanej na imprezy plenerowe
– rozreklamować ofertę Wioski Tematycznej podczas spotkań

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkań różnych gmin powiatu koszalińskiego.

Partnerzy w realizacji projektu

Rada Sołecka Chłopy
Stowarzyszenie Piłkarskie „Sztorm” w Chłopach