Mapa strony

Chce mi się chcieć! Razem damy radę!

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Głównym celem projektu było wyrównanie szans dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi. Naszym celem było wsparcie dla tych dzieci i ich rodzin.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na cyklu atrakcyjnych zajęć. W ramach działań szliśmy w kierunku promowania tolerancji i otwartości na odmienność, w tym na wszelkiego rodzaju niepełnosprawności. Odbyły się turnieje gier planszowych. Poprzedziły je warsztaty nauki gry oraz turnieje układania puzzli, warsztaty plastyczne, wspólne czytanie książek.

Rezultaty projektu

  • 20 dzieci wzięło udział w warsztatach nauki gier planszowych;
  • 40 dzieci wzięło udział w warsztatach plastycznych;
  • 20 dzieci wzięło udział w układaniu puzzli;
  • 20 dzieci wzięło udział w turnieju gier planszowych;
  • 40 dzieci wzięło udział w głośnym czytaniu książek z działem dorosłych;
  • 10 rodzin wzięło udział w turniejach gier planszowych układaniu puzzli na czas;
  • 120 dzieci wzięło udział w konkursie plastycznym (konkurs o zasięgu powiatowym).

Odbiorcy projektu

Uczestnicy warsztatów to dzieci i ich rodziny. W projekcie wzięli udział mieszkańcy (w naszym środowisku są dzieci niepełnosprawne i chore).

Partnerzy w realizacji projektu

  • Parafia Sw Szczepana w Rożyńsku Wielkim
  • Szkoły Podstawowe Rożyńsk Wielki, Prostki, Wiśniowo Ełckie, Nowa Wieś Ełcka