Mapa strony

Centrum Przyjazne Rodzinie

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Zagospodarowanie działki przylegającej do boiska wiejskiego. Stworzenie miejsca do spędzania czasu z rodziną, aktywnego wypoczynku i organizacji imprez kulturalno–sportowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Stworzyliśmy miejsce do organizowania imprez kulturalno-sportowych. Razem z boiskiem i placem zabaw powstało Centrum Przyjazne Rodzinie. Usunęliśmy chaszcze i gruzowiska, posadziliśmy żywopłot ze świerka. Nawiązaliśmy współpracę z Nadleśnictwem Ełk, które podarowało nam sadzonki. Zbudowaliśmy dwie wielkie wiaty ze stołami i ławami do siedzenia. Teren został wyrównany i ogrodzony. Zorganizowaliśmy imprezy kulturalne, Piknik Rodzinny i Dożynki. Zaprosiliśmy radę, wójta gminy Prostki, sołtysów oraz mieszkańców okolicznych wsi. Piknik rodzinny był połączeniem Dnia Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka. Odbył się mecz piłki nożnej ojcowie-synowie, były lody, popcorn oraz wata cukrowa, a atrakcji dostarczył nam zespół taneczny „Perełki”z Prostek. Dożynki były okazją do integracji międzywioskowej.

Rezultaty projektu

Mieszkańcy nauczyli się ze sobą pracować i sprawia im to satysfakcję. Zmontowano stoły, ławki, zadaszenia. Ogrodzono działkę. Zorganizowano Piknik Rodzinny oraz Dożynki. Mieszkańcy oraz zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w meczach, zabawach i konkursach. Były ciekawe nagrody sponsorowane przez darczyńcę. Wyróżniono najbardziej zaangażowanych mieszkańców oraz wręczono im nagrody rzeczowe, które motywują do dalszego działania.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi (99 osób) oraz okolicznych wiosek. Dzieci, młodzież i dorośli – około 150 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Darczyńca z Warszawy, od kilku lat fundator nagród.
  • Komisja do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prostkach
  • Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach (zespół Perełki)
  • Nadleśnictwo Ełk
  • Sołectwo Krupin