Mapa strony

Być, czy żyć aktywnie – oto jest pytanie…

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Celem realizowanego projektu było zintegrowanie mieszkańców budynku nr 12 przy ul. 1 Maja w Górowie Iławeckim, na rzecz wspólnej pracy dla dobra ogółu. Efektem pracy to stworzenie placu zabaw dla dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • wyrównanie terenu pod plac zabaw
 • nawiezienie piachu
 • wykonanie płotu otaczającego plac zabaw (przygotowanie sztachet, malowanie, osadzenie słupków w betonie, instalacja ogrodzenia)
 • zamontowanie elementów wyposażenia placu zabaw
 • malowanie elementów placu zabaw
 • wykonanie klombów (obrzeża betonowe, nawożenie ziemi, rozciągnięcie agrowłókniny)
 • posadzenie drzewek i krzewów ozdobnych
 • niwelacja terenu pod parkingi samochodowe
 • wyłożenie polbrukiem powstałych parkingów
 • wykonanie dwóch nowych chodników (wzdłuż placu zabaw)

Rezultaty projektu

 • zintegrowanie mieszkańców
 • powstanie funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci
 • powstanie parkingów
 • powstanie dwóch chodników

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są:
– mieszkańcy budynku nr 12 przy ul. 1 Maja w Górowie Iławeckim,
– dzieci z ul. 1 Maja
– społeczeństwo Górowa Iławeckiego

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:
– Wspólnota Mieszkaniowa nr12 przy ul. 1 Mja w Górowie Iławeckim
– OSP w Górowie Iławeckim
– Urząd Miasta w Górowie Iławeckim