Mapa strony

Budujemy orzyski most międzypokoleniowy

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem realizacji projektu było stworzenie mostu międzypokoleniowego łączącego seniorów z juniorami, łamanie stereotypów i stworzenie naturalnej przestrzeni wzajemnej współpracy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • spotkania organizacyjne i międzypokoleniowe
 • promocja projektu
 • warsztaty – wspólne wykonanie ozdób, banerów
 • organizacja I Gminnego Dnia Seniora
 • organizacja Orzyskiej Senioriady

Rezultaty projektu

 • Zwiększenie aktywności w działaniach społecznych, międzypokoleniowych, zaszczepienie
  odpowiednich wartości
 • Wykształcenie zachowań pomocowych, altruistycznych, tolerancyjnych
 • Wzbogacenie oferty skierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów
 • Udział osób starszych oraz niepełnosprawnych w lokalnym środowisku
 • Zwiększenie sprawności fizycznej i ruchowej, propagowanie sportu i zdrowego stylu życia

Odbiorcy projektu

Odbiorcami zadania były osoby w wieku 50+ z terenu miasta i gminy Orzysz, pensjonariusze ŚDS w Orzyszu, młodzież i dzieci z terenu gminy Orzysz. Pośrednio odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy gminy Orzysz, którzy wzięli udział w zaproponowanych działaniach, będąc ich uczestnikami lub obserwatorami.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalni przedsiębiorcy, samorząd, organizacje kultury, osoby prywatne – mieszkańcy gminy Orzysz.