Mapa strony

Budujemy boiska

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Stworzenie dwóch boisk wraz z infrastrukturą dodatkową do aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, co przyczyniło się do zwiększenia ich aktywności, integracji poprzez sport i rekreację.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu:

 1. w zakresie organizacyjno-logistycznym:
  – stworzenie zespołu projektowego;
  – wyznaczanie zadań;
  – systematyczne konsultacje z mieszkańcami;
  – zaangażowanie wolontariuszy, partnerów i mieszkańców.
 2. w zakresie rezultatów trwałych:
  – wybudowanie dwóch mini-boisk – do minikoszykówki i siatkówki plażowej;
  – modernizacja terenu rekreacyjnego i zwiększenie jego atrakcyjności poprzez montaż ławek i stołów;
  – wzbogacenie zasobów o sprzęt sportowy.
 3. w zakresie działań:
  – organizacja trzech turniejów sportowych;
  – organizacja spotkań projektowo-organizacyjnych dla mieszkańców.
 4. w zakresie promocji:
  – przygotowanie materiałów promocyjnych;
  – kontakt z innymi instytucjami;
  – informacje dla mediów lokalnych;
  – aktywne informowanie mieszkańców o etapach realizacji projektu.

Rezultaty projektu

 • stworzenie miejsc do aktywności sportowej i rekreacyjnej – wybudowaliśmy dwa boiska i mini teren rekreacyjny;
 • pozyskanie zasobów niezbędnych do uprawiania aktywności rekreacyjno-sportowej;
 • promocja wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej na rzecz budowania wspólnoty lokalnej poprzez wykonywanie prac mających na celu stworzenie tych dwóch boisk;
 • aktywne uczestnictwo mieszkańców jako wolontariuszy;
 • pozyskanie nowych ogólnodostępnych zasobów mających służyć społeczeństwu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu przede wszystkim byli mieszkańcy wsi Książ Śląski, którzy jednocześnie również byli jego bezpośrednimi realizatorami. W turniejach udział wzięli również mieszkańcy  sąsiednich miejscowości. Odbiorcami projektu była nasza lokalna społeczność, która zaangażowała się w jego realizację lub brała udział w wydarzeniach, np. turniejach sportowych.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami byli:

 • inne organizacje pozarządowe i ochotnicze straże pożarne;
 • instytucje: np. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie, MOSiR w Kożuchowie;
 • instytucje samorządowe: Urząd Gminy w Kożuchowie, Rada Miejska w Kożuchowie;
 • grupy pół formalne/nieformalne: Rada Sołecka wsi Książ Ślaski.