Mapa strony

Buduj się z Lego

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Głównym celem projektu „Buduj się z Lego” jest edukacja poprzez zabawę oraz zaprezentowanie sposobów nauki za pomocą klocków Lego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Spotkanie z wolontariuszami (zapoznanie z tematyką zajęć, podział obowiązków, plan pracy nad projektem).
 2. Zakup zestawów klocków Lego oraz płytek konstrukcyjnych Lego.
 3. Zakup materiałów promujących projekt.
 4. Warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy.
 5. Warsztaty: „Lego przygoda dla szkół podstawowych”.
 6. Warsztaty pt. „LegoMania w gimnazjum”.
 7. Konkursy plastyczne w szkołach podstawowych oraz plastyczno-fotograficzny w gimnazjum.
 8. Przyznanie nagród uczestnikom konkursów.
 9. Wystawy prac konkursowych.

Rezultaty projektu

Rezultaty: atrakcyjne spędzanie czasu, efektywne przyswajanie wiedzy, rozwój umiejętności społecznych, wzajemna pomoc, chęć prezentacji wyników swojej pracy, chęć udziału w kolejnych warsztatach tego typu, zwiększenie poczucia własnej wartości, radość dzielenia się swoim doświadczeniem. Interakcje nauczycieli i uczniów wpłynęły na wzmocnienie relacji i współpracy, komunikowania się, wzrostu interdyscyplinarnego sposobu edukacji za pomocą innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

Odbiorcy projektu

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Bytowie oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bytowie (ok. 470 osób) oraz pośrednio społeczność lokalna, tj.rodzice, nauczyciele, inni uczniowie nie będący bezpośrednimi uczestnikami zajęć, a także wszystkie osoby oglądające wystawy prac, śledzące działania prowadzone w ramach projektu w mediach.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Bytowie
 • Urząd Miejski w Bytowie
 • Bytowskie Centrum Kultury
 • Biblioteka w Gimnazjum nr 1 w Bytowie
 • Osoby prywatne