Mapa strony

Budowanie tożsamosci Gostchorza w oparciu o historię, naturę i nadodrzańską lokalizację

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum

Cel projektu

Celem głównym projektu była integracja społeczności miejscowości Gostchorze i budowanie tożsamości wokół bogactw: historii, natury oraz ukształtowania terenu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działań zagospodarowywaliśmy przestrzeń publiczną miejscowości Gostchorze, tj. otoczenie świetlicy (Dom Barkarza), a także nowo wybudowaną przystań rzeczną, na którą zakupiliśmy specjalnie wykonane według naszego projektu ławy i stoły. Spotykaliśmy się na świetlicy, tworząc z dziećmi produkt regionalny (bułeczka – bareczka). Udało się zaangażować społeczność do pracy, pilnowania i dbania, a także wspólnego cieszenia się tym, co razem otrzymaliśmy.
Dzięki zagospodarowaniu terenu przystani wwramach projektu liczymy, że mieszkańcy będą czuli, że mieli swój wkład w ten element rozwoju turystycznego, a przez to bardziej będą szanować wybudowaną infrastrukturę. Niewiele jest miejsc tak pięknie zagospodarowanych jak to.

Rezultaty projektu

Po projekcie pozostały twarde efekty:

  • Miejsce do wypoczynku – składające się z 3 kompletów ławostołów, śmietników (opróżnianych przez organizatorów projektu – worki z miejsca odbioru będą poddawane utylizacji i recyklingowi);
  • Ścieżka edukacyjna – składająca się z 4 drogowskazów, a także dwóch tablic informacyjnych (jedna tablica zawierająca opis historyczny i jedna tablica zawierająca opis przyrody);
  • Bruk położony na placu przed świetlicą, który będzie wizytówką estetyki wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Gostchorza (200 osób), którzy poprzez jego realizację:

  • rozwinęli swoją wiedzę o rodzimej miejscowości;
  • zintegrowali się oraz na nowo odkryli swoją tożsamość;
  • wspólnie wykonali ważne elementy projektu;
  • zwiększyli funkcję turystyczna i wypoczynkową własnej miejscowości;
  • zwiększyli swoje poczucie dumy z miejsca, w którym mieszkają.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli: Gmina Krosno Odrzańskie (właściciel infrastruktury – jednostka samorządu terytorialnego), Stowarzyszenie Raduszczanka (pomoc przy wdrożeniu projektu).