Mapa strony

Budowa nowego boiska sportowego jako sposób na integrację środowiska

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wspólną pracę przy budowie boiska sportowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działań projektowych wykonaliśmy karczowanie terenu, głównie z krzewów i drzew samosiejek. Następnie przystąpiliśmy do zaorania terenu, wielokrotnego bronowania i zbiórki kamieni. W związku ze stanem ziemi (występowanie skrzypu) konieczne było nawożenie gleby wapnem oraz specjalnym środkiem chemicznym do zwalczanie skrzypu. Oddzielnym zadaniem były specjalistyczne pomiary geodezyjne oraz zlecenie wyrównania terenu przez firmę zewnętrzną. Jednocześnie z pracami ziemnymi wykonywaliśmy prace przy ławkach. Zakupiliśmy drzewo, które pocięliśmy i na ławki. Wykonaliśmy 20 ławek, które ustawiliśmy wokół boiska. Dokonaliśmy wysiewu trawy. Na zakończenie prac związanych z boiskiem zorganizowaliśmy Festyn Wiejski. Rozegrano mecz LZS Skra Bińcze – OSP Bińcze.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest wykonanie boiska sportowego we wsi Bińcze. Powstało bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu. Zwiększono aktywność ruchową mieszkańców. Zwiększono atrakcyjność miejscowości. Aktywizacja mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są zawodniczy Klubu Sportowego Skra Bińcze oraz mieszkańcy Sołectwa Bińcze

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli członkowie LZS Skra Bińcze, Ochotnicza Straż Pożarna w Bińczu, Urząd Miasta i Gminy w Czarne, Tartak w Łoży, Rada Sołecka w Bińczu, Koło Gospodyń Wiejskich