Mapa strony

BROŃ SIĘ – lokalny projekt zajęć z samoobrony dla mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa społeczności Gminy Czerwionka–Leszczyny poprzez edukację w zakresie technik i zasad samoobrony.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja działań skierowana była do społeczności lokalnej naszej gminy, szczególnie kobiet, i obejmowała ona w szczególności działania o charakterze informacyjno-edukacyjno-profilaktycznym, ukierunkowane na szkolenie w zakresie technik samoobrony. Polegało ono na udziale zainteresowanych w zajęciach teoretycznych (1,5 h wykład funkcjonariuszy lokalnej Policji na temat przemocy, dostępnych środkach pomocy i prawach ofiar) i w ćwiczeniach praktycznych (4 sesje po 1,5 h), podczas których uczestnicy zapoznali się z technikami samoobrony oraz umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim dzięki zastosowaniu wyuczonych obronnych zachowań przed wszelkimi formami przemocy.

Rezultaty projektu

Uczestnicy zaznajomili się z ideą samoobrony tak, aby w chwili zagrożenia przed przybyciem odpowiednich służb sami mogli przeciwdziałać stosując podstawowe techniki samoobrony fizycznej, słownej i psychicznej. Z całą pewnością zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa uczestników poprzez wzmocnienie wewnętrznej pewność siebie. Wzrosła także ich świadomość wiktymologiczna oraz prawna. Przestali czuć się bezradnymi i bezbronnymi. W rezultacie utworzono sekcję samoobrony w klubie Guardians Team.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami projektu byli mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwionka Leszczyny w przedziale wiekowym 18-60 lat. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie rekrutacji (kolejności zgłoszeń). Niestety z powodów osobistych i zdrowotnych w zajęciach nie zawsze brali udział wszyscy zakwalifikowani uczestnicy.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Grupa Biegowa LUXTORPEDA, Zespól Szkół Specjalnych Nr 9 w Czerwionce-Leszczynach, Stowarzyszenie Guardians Team, Centrum Organizacji pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach