Mapa strony

Branica z piłką nożną za pan brat

Cel projektu

Celem projektu było zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez wspólne wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i rozegranie turnieju rodzinnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki realizacji projektu utworzono boisko do gry w piłkę nożną. W tym celu zakupiono bramki oraz rozegrano rodzinny turniej. Turniej zakończył się wspólnym grillem oraz poczęstunkiem dla wszystkich uczestników i kibiców. Działania projektu objęły: zakup dwóch bramek, umiejscowienie ich na terenie działki, promocję projektu, przygotowanie murawy do rozegrania turnieju, przeprowadzenie rekrutacji uczestników turnieju, przygotowanie wspólnego grilla i poczęstunku. Efektem projektu jest zintegrowana społeczność oraz zagospodarowana przestrzeń do wspólnej gry na świeżym powietrzu.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest stworzone jedno boisko do gry w piłkę nożną, zakupione dwie bramki, rozegrany rodzinny turniej piłki nożnej, zintegrowana społeczność,współpraca międzysąsiedzka, spotkania dzieci i młodzieży w sposób bezpieczny i zgodny z ich oczekiwaniami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest cała społeczność wsi Branica Radzyńska-Kolonia, a w szczególności uczestnicy drużyn rozgrywających rodzinny turniej oraz kibice. Na rodzinny turniej przybyło około 150 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalna Grupa Działania Zapiecek w Radzyniu Podlaskim, Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim