Mapa strony

Na boisku i przy ognisku

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja mieszkańców Jabłonowa. Tworzenie przestrzeni do realizacji założeń projektu, zwiększenie aktywności fizycznej oraz przede wszystkim integracja pokoleń.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Stworzenie boiska do wspólnych aktywności, rozbudowa istniejącej infrastruktury i w efekcie zwiększenie atrakcyjności naszej wsi.

Nasze działania to: po pierwsze – akcja promocyjna (plakaty, ogłoszenia, Facebook, prasa lokalna ). Po drugie – zakup materiałów oraz niezbędnego do realizacji projektu sprzętu. Po trzecie –  adaptacja terenu do potrzeb projektu, montaż urządzeń, prace porządkowe, wykonanie miejsca na ognisko. Po czwarte – organizacja zajęć na boisku. Ostatnia część to organizacja rozgrywek oraz spotkania przy ognisku kończącego projekt.

Rezultaty projektu

Stworzono miejsce do wspólnego spędzania czasu oraz miejsce do wspólnego biesiadowania, śpiewów, rozmów, a także spotkań artystycznych. Spotkania z dziećmi i młodzieżą na boisku, wspólne uprawnienie sportu. Ogniskowe spotkania, które pokazały, jak wiele łączy naszych mieszkańców, a przede wszystkim młodych ludzi. Wzmożone zainteresowanie mieszkańców tym, co się dzieje na wsi, aktywność.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu (tak, jak zakładaliśmy) byli głównie młodzi ludzie, czyli dzieci i młodzież, ale także dorośli mieszkańcy gminy. Największą grupą w projekcie były dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjum. Liczba wszystkich uczestników to ok. 50 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami naszej grupy przy realizacji projektu głównie byli mieszkańcy Jabłonowa, ale także Samorząd Wiejski, Gmina Brzeźnica, OSP Jabłonów, rolnicy.