Mapa strony

Boisko do gier dużych i małych

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i bezpiecznej zabawy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano spotkanie mieszkańców celem przedstawienia i przedyskutowania projektu, pomysłów na zaangażowanie, etapów realizacji, harmonogramu prac. Przygotowano teren przyległy do świetlicy wiejskiej do wykorzystania do gry w piłkę nożną. Prace przygotowawcze odbyły się przy zaangażowaniu mieszkańców i ich sprzętu do prac ziemnych, zasiania trawy, wytyczenia terenu boiska oraz posadowienie i zamontowanie bramek piłkarskich.
Zorganizowano Piknik Rodzinny dla „dużych i małych” lokalnej społeczności. Piknik był świętowaniem oddania do użytku nowego boiska i integracją mieszkańców w celu podejmowania kolejnych inicjatyw, których celem będzie dobro wspólne mieszkańców.

Rezultaty projektu

Rezultaty, z których będzie korzystać największa liczba mieszkańców to:

  1. Uprzątnięcie otoczenia świetlicy wiejskiej.
  2. Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin przez przygotowanie placu do gry w piłkę, miejsca do bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy.
  3. Integracja mieszkańców przy organizowaniu i świętowaniu w ramach Pikniku Rodzinnego z udziałem ok. 130 osób.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność sołectwa Ogrodniki – ok. 100 osób, całe rodziny tj. maluchy, dzieci starsze, młodzież, dorośli i starsi – gdyż projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażowali się w realizację bądź będą korzystać z jego działań.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu pomocy udzieliła Gmina Bielsk Podlaski.