Mapa strony

Bo we mnie jest śpiew…

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności i zdolności wokalnych uczestników projektu, kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz stworzenie możliwości jego doskonalenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na rekrutacji osób dorosłych do istniejącej Nieformalnej Grupy „Lipsko śpiewa”, zorganizowaniu cyklicznych zajęć i warsztatów muzycznych, organizacji koncertu „Wolność, kocham i rozumiem …”.
Pierwszym działaniem był nabór osób w wieku 18+ do grupy, poprzez organizację castingu. Następnie grupa szkoliła swój warsztat wokalny, dykcję, poprawność wymowy oraz pracowała nad ruchem scenicznym. Kolejnym etapem był wybór utworów i praca nad ich przygotowaniem do koncertu finałowego „Wolność, kocham i rozumiem”, który zorganizowany został z okazji upamiętnienia 30-tej rocznicy przemian demokratycznych jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku.

Rezultaty projektu

  • integracja lokalnej społeczności
  • doskonalenie warsztatu wokalnego członków grupy
  • aktywizacja kolejnych amatorów śpiewania poprzez ogłoszenie naboru do istniejącej Nieformalnej Grupy „Lipsko Śpiewa”
  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez organizację koncertu „Wolność, kocham i rozumiem”
  • upamiętnienie 30 rocznicy przemian demokratycznych

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli członkowie Nieformalnej Grupy „Lipsko śpiewa”, pośrednimi – uczestnicy finałowego koncertu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem przy realizacji projektu było Lipskie Centrum Kultury, które bezpłatnie użyczyło bazę lokalową i sprzęt niezbędny do jego realizacji.
Partnerem medialnym była Lokalna Rozgłośnia „Twoje Radio Lipsko”, która informowała o działaniach realizowanych w ramach projektu.