Mapa strony

Bo jak nie my – to kto?

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Aktywizacja i integracja mieszkańców w działaniach przyrodniczych, historycznych, artystycznych, relaksacyjnych, rękodzielniczych, wycieczce, rajdach rowerowych, stworzeniu Izby Regionalnej, gry terenowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano spotkania integracyjne rozpoczynające i kończące projekt. Przeprowadzono zajęcia i warsztaty artystyczne (4), rękodzielnicze (6), przyrodnicze (3), relaksacyjne (3), odbyła się wycieczka do Muzeum Śląska Opolskiego i rajdy rowerowe (4). Zagospodarowano dwa pokoje w Starej Chacie na Izby Regionalne i założono przy niej ogródek ziołowy w gazonach. Opracowano scenariusz gry terenowej „Tajemnice Bogacicy”, zakupiono składane ławy (10) i stoły (5) do zajęć. Przeprowadzono spotkania historyczno-regionalne (4) z dorosłymi (1) oraz młodzieżą szkolną (1) i gimnazjalną (2) na temat historii Bogacicy. Stworzono galerię z prac malarskich (1) i zdjęć z rajdów rowerowych (1). Umieszczano informacje o realizowanych działaniach na Facebooku i blogu stowarzyszenia (28), Kulisach Powiatu (4).

Rezultaty projektu

Kalendarz z pracami malarskimi z zajęć artystycznych (50), galeria prac malarskich (1) i zdjęć z rajdów rowerowych (1), gra terenowa „Tajemnice Bogacicy” (1), wyposażone dwa pokoje na Izby Regionalne w Starej Chacie, ogródek ziołowy w gazonach (1), składane ławy (10) i stoły (5), gazony (16), mandale dla przyrody (2), prace malarskie (30) i rękodzielnicze (20), zielniki (10), filmik z pleneru malarskiego i rajdu rowerowego. Artykułu na Facebooku, blogu (28) i w Kulisach Powiatu (4).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli wszyscy chętni mieszkańcy naszej wsi i sąsiadujących z nią wiosek – dzieci i młodzież szkolna w wieku 4 – 15 lat – 20-30 osób, ich rodzice – 15- 20 osób, osoby 50+ i starsze – 20-30 osób. Odbiorcami pośrednimi byli wszyscy inni zainteresowani naszym projektem np. goście odwiedzający naszą wieś, stowarzyszenie, rodziny uczestników – 30-40 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu wsparli nas: Zakład Stolarski Bernard Gawlita, Kompleksowe Usługi Remontowe Grzegorz Zobek, Jurczyk Urszula Firma Usługowa JURCZYK.