Mapa strony

„Bluesobranie” 2016 Nowe Miasteczko

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Organizacja wydarzenia kulturalnego odpowiadającego na potrzeby mieszkańców w zakresie integracji, kultury i oświaty, zakładającego współdziałanie mieszkańców i noszącego znamiona dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Prace organizacyjne i wolontarystyczne (negocjacje z zespołami i wykładowcami, projektowanie plakatu, pomoc wolontariuszy przy organizacji Festiwalu) – w okresie od czerwca do sierpnia 2016 r.
 2. Promocja Festiwalu (prowadzenie stron internetowych, współpraca z prasą, wydruk i dystrybucja plakatów) – w okresie od czerwca do sierpnia 2016 r.
 3. Warsztaty muzyczne, wybór młodych talentów w okresie od czerwca do sierpnia 2016 r.
 4. Festiwal „Bluesobranie” 2016 Nowe Miasteczko (Koncert Młodych Talentów, zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, koncert 4 zespołów muzycznych, miasteczko zabaw dla dzieci, I Bluesobraniowy Zlot Motocykli) – w okresie 26 sierpnia 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r.
 5. Rozliczenie zadania.

Rezultaty projektu

 1. Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Miasteczko, która wzięła udział w Festiwalu – 300.
 2. Liczba uczestników gier i zabaw dla dzieci zorganizowanych w ramach Festiwalu- 30.
 3. Liczba uczestników warsztatów muzycznych zorganizowanych w ramach Festiwalu – 20.
 4. Liczba zespołów, która zaprezentowała się w trakcie Festiwalu – 4.
 5. Liczba wolontariuszy, która pracowała w ramach organizacji Festiwalu – 8.
 6. Liczba sztuk wydanych plakatów – 100.
 7. Liczba stron www promujących Festiwal – 4.

Odbiorcy projektu

W Festiwalu „Bluesobranie” 2016 Nowe Miasteczko udział wzięli:

 1. 300 osób biorących udział w koncertach i imprezach towarzyszących.
 2. 20 osób biorących udział w darmowych warsztatach muzycznych.
 3. 30 dzieci biorących udział w grach i zabawach.
 4. 20 osób będących członkami zespołów biorących udział w Festiwalu.
 5. 60 osób biorących udział w I Bluesobraniowym.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
 • Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku Koło Łowieckie „Orzeł”