Mapa strony

Bliżej natury – las w szkle

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Celem projektu było rozwijanie w uczestnikach pasji botanicznej, pogłębianie świadomości ekologicznej, poznanie podstaw wykonywania kompozycji roślinnych oraz stworzenia swego własnego słoika – mini lasu.
Podsumowaniem projektu był festyn rodzinny, na którym zaprezentowano wykonane prace.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Część pierwsza warsztatowa składała się z bloków tematycznych: teoretycznego i praktycznego. Blok teoretyczny to prezentacja i wykład prowadzącego, dzięki którym uczestnicy poznali ciekawostki dotyczące tematu. Część praktyczna polegała na stworzeniu własnej kompozycji roślinnej pod okiem prowadzącego.
Druga część projektu to festyn rodzinny, podczas którego nastąpiła prezentacja wytworów uczestników warsztatów („Bliżej natury – las w szkle”), nastąpiło wręczenie upominków, liczne zabawy oraz poczęstunek w wykonaniu członkiń koła gospodyń wiejskich.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było stworzenie możliwości kształcenia i rozwoju osobistego społeczności lokalnej, ukazania możliwości tworzenia nowych, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, promocja aktywności kulturalnej, wymiana doświadczeń oraz integracja społeczeństwa poprzez zorganizowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była cała społeczność wsi Bądki.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy w Gardei, GOK Gardeja,Fundusz Akumulator Społeczny, Fundacja Mapa Obywatelska,Rom-drew Roman Kwieciński, Grupa nieformalna Siostra VIVA, Sołectwo Wsi Bądki, Piekarnia Hermaszewscy z Gardei, mieszkańcy wsi (wolontariusze).