Mapa strony

Biłgorajska Akademia Liderów

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Główny cel projektu to promocja idei debat oksfordzkich, czyli dyskusji na argumenty z poszanowaniem oponenta.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowaliśmy II Mistrzostwa Debat Oksfordzkich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych LIDERZY PRZYSZŁOŚCI 2016. Zwycięzcy tych mistrzostw dołączyli do LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI 2015. Wspólnie tworzą Biłgorajską Akademię Liderów – symbol młodego pokolenia, które w dorosłość wchodzi ze świadomością wagi kultury debat publicznych i sztuki debat oksfordzkich. Projekt dał młodzieży szansę na zdobycie umiejętności wystąpień publicznych, prezentacji swoich poglądów.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to edukacja młodzieży z zakresu debat oksfordzkich, ale także uświadomienie lokalnej społeczności, jak ważne jest umiejętne prowadzenie dyskusji na argumenty z poszanowaniem oponenta. II Mistrzostwa Debat Oksfordzkich cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a także innych przedstawicieli lokalnej społeczności. Poprzez ich organizację wypromowaliśmy sztukę dyskusji z poszanowaniem zdania i poglądów innych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to młodzież szkół biłgorajskich i zwierzynieckich, także lokalna społeczność.

Partnerzy w realizacji projektu

Główni partnerzy w realizacji projektu to:

  • Biłgorajskie Centrum Kultury;
  • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej;
  • szkoły ponadgimnazjalne Biłgoraja i Zwierzyńca.