Mapa strony

Bieszczadzkie rysie

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez sport oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanych zajęć w czasie wakacji letnich i kontynuacja ich w roku szkolnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Działania organizacyjne: rozpropagowanie inicjatywy, spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców uczniów, zakupiliśmy banner i pomoce, zatrudniliśmy kadry do zajęć.
 • Rekrutacja 50 uczestników: przygotowaliśmy ogłoszenia i informacje o rekrutacji.
 • Letnia szkółka piłkarska – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny.
 • Podsumowanie projektu odbyło się poprzez turniej piłki nożnej na stadionie LKS Olszanica. Organizator zapewnił catering dla uczestników rozgrywek, dyplomy, medale.
 • Koordynowanie oraz dokumentowanie działań projektowych odbywało się przy współpracy z księgową.
 • Promocja projektu i działań projektowych poprzez zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronach internetowych szkoły, klubu, gminy, plakatach, zaproszeniach.

Rezultaty projektu

 • Liczba uczestników zajęć -40 osób;
 • Liczba godzin zajęć – 48;
 • Liczba imprez podsumowujących projekt – 1;
 • Liczba spotkań informacyjnych – 2;
 • Liczba stron internetowych zawierających informację – 3;
 • Liczba zaangażowanych wolontariuszy – 10;
 • Liczba zakupionych piłek – 15;
 • Liczba zakupionych nagród – 23;
 • Liczba wykonanych banerów – 1;
 • Liczba zakupionych rękawic – 7;

Najważniejszym rezultatem jest wzrost świadomości społeczności oraz wzrost motywacji do aktywności fizycznej, umiejętności piłkarskich i kondycji uczestników

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Olszanica, powiatu leskiego.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Olszanica, Sołtysi gminni.