Mapa strony

Biesiady przy ogniskach

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu było wzbudzenie w mieszkańcach w ośmiu miejscowościach potrzeby integracji i wspólnych działań. Chcieliśmy też wzbudzić w nich potrzebę wspólnego działania dla dobra ich samych i ogółu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania, jakie udało nam się zrealizować, to przede wszystkim poprawa jakości spotkań integracyjnych. Udało nam się zorganizować spotkania, które zaowocowały dalszą współpracą i wzajemną pomocą. Tereny przeznaczone pod paleniska zostały oczyszczone, mieszkańcy nauczyli się działać w grupie i dbać o dobro ogółu. Każda z ośmiu miejscowości otrzymała po dwie duże ławeczki oraz ruszty nad palenisko. Zrealizowaliśmy to, o czym marzyliśmy, czyli biesiady międzypokoleniowe ze śpiewem i zabawami dla najmłodszych, które na pewno będą cyklicznie powtarzane. Zajrzeliśmy z pomocą do miejsc, w których nie ma zbyt wiele atrakcji, co sprawiło, że mieszkańcy poczuli się znacznie lepiej. Promowaliśmy ODL jak i tego typu inicjatywy. Pokazaliśmy, że bezinteresowna pomoc się opłaca, a dobro powraca.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to przede wszystkim poprawa jakości spotkań integracyjnych. Ruszty i ławeczki, które zostały im przekazane, są trwałym efektem projektu. Poprawiły się relacje osób w poszczególnych miejscowościach. Mieszkańcy zaczęli dbać o teren, który ich otacza, nabrali przekonań, że warto dbać o coś, co może się przyczynić do polepszenia ich bytu. Przeżyli nowe doświadczenia, które przyczynią się do poszerzania wiedzy, np. na temat regionalnych potraw. Zapoznali się z pracą wolontariatu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest społeczność wiejska Gminy Tomaszów Lubelski, bez podziału na wiek. Odbiorcy to młodzież, jak i seniorzy. Są nimi członkinie K.G.W. , wspólnot parafialnych, OSP, zespołów ludowych, szkół podstawowych czy też osoby, które nie są przypisane do żadnych grup. Odbiorcami są po prostu osoby, które chcą się integrować i w atrakcyjny sposób spędzać swój czas wolny.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem w realizacji projektu był Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, który udzielił nam wsparcia finansowego oraz rzeczowego. Zapewnił nam plakaty, udostępnił świetlicę. Ponadto w większej części zaopatrzył biesiady w kiełbaski ogniskowe, chleb i napoje. Dowiózł też ruszty i ławki do pobliskich miejscowości.