Mapa strony

Na biesiadną nutę do Bukowicy

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu było wzmocnienie więzi i jedności społeczności lokalnej, integracja mieszkańców, nabywanie nowych umiejętności, zdobycie pewności siebie podczas tworzenia dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na wzmocnieniu solidarności i jedności wśród mieszkańców Bukowicy, budowaniu międzypokoleniowej więzi społecznej, nabyciu nowych umiejętności i pewności siebie poprzez działania integracyjno-aktywizujące. Powstała scena stała się ośrodkiem kulturalnym w Bukowicy, wzbogaciła możliwości twórcze mieszkańców, jest miejscem spotkań i występów społeczności wiejskiej. Realizacja naszego projektu była nakierowana na zaciśnienie więzi wszystkich grup społecznych i wiekowych w naszej miejscowości. Podjęte działania: 1. Warsztaty artystyczne 2. Warsztaty rękodzielnicze 3. Warsztaty sportowo-rekreacyjne 4. Realizacja spotkania biesiadnego z nutą wschodniej muzyki i powstanie sceny. Nastąpiła wymiana poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu pozwoliła na powstanie terenu kulturowo-rekreacyjnego z centralnym jej miejscem – sceną. Powstała scena umożliwia realizację różnego rodzaju spotkań, festiwali, letnich teatrów, pokazów tanecznych. Cały teren zielony zawsze będzie łączył mieszkańców Bukowicy. W przyszłości zapewni wiele możliwości kulturalnych i sportowych, których tak obecnie brak społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli mieszkańcy miejscowości Bukowica (co najmniej 80 osób): dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie. Odbiorcami pośrednimi byli zaproszeni goście  oraz mieszkańcy innych miejscowości. Wśród odbiorców projektu byli zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wiodącą grupą do której skierowaliśmy projekt była cała społeczność miejscowości Bukowica.

Partnerzy w realizacji projektu

Przedsiębiorcy lokalni, wolontariusze, stowarzyszenia, parafia, klub sportowy.