Mapa strony

Bielsko łączy wszystkie pokolenia, pracując i bawiąc się na przemian

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Celem projektu „Bielsko łączy wszystkie pokolenia, pracując i bawiąc się na przemian” była integracja społeczeństwa oraz zaktywizowanie mieszkańców począwszy od najmłodszych, aż po najstarszych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano imprezy oraz wydarzenia integrujące i aktywizujące społeczność lokalną: Wakacyjny Festyn Sołecki, wiejskie grillowanie, spotkanie seniorów, uroczyste zakończenie projektu oraz warsztaty plastyczne i wyrobów rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych. Dzieci posprzątały place rekreacyjne i odnowiły kamienie na skalniakach oraz ławki. Na potrzeby organizowania imprez sołeckich został zakupiony sprzęt nagłaśniający i aparat cyfrowy. Przygotowano wystawę wyrobów rękodzielniczych oraz wystawę zdjęć.

Rezultaty projektu

Zakupiono sprzęt nagłaśniający i aparat cyfrowy, w warsztatach wzięło udział 21 osób, w imprezach sołeckich wzięło udział ok. 230 osób.
Wystawa zdjęć z realizacji projektu w sali wiejskiej.
Wystawa rękodzieła.
Filmik z realizacji projektu.
Odnowione i posprzątane place rekreacyjne.

Odbiorcy projektu

Cała społeczność lokalna – dzieci i dorośli

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu był Urząd Gminy Koczała