Mapa strony

Bieg Wilczym Tropem

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem naszego projektu jest zachęcenie uczestników do zmiany stylu życia i pobudzenie ich do aktywności ruchowej, a tym samym wpisanie się we wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości człowieka. Projekt to środek do integracji lokalnej społeczności, angażujący różne grupy wiekowe mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy „Bieg Wilczym Tropem”, imprezę rekreacyjną w której uczestniczyło 200 osób. Odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli. Przygotowaliśmy szereg zajęć ruchowych odbywających się w leśnych terenach Nadleśnictwa Świerczyna. Ponadto zorganizowaliśmy grę terenową, animacyjne zabawy dla dzieci, zorganizowaliśmy wyjazd na basen do Koszalina, dodatkowo odbyły się zajęcia w parku linowym w Rudnicy. W trakcie spotkań zwracaliśmy szczególną uwagę na rolę aktywności ruchowej w życiu człowieka, na względy zdrowotne, a także na budowanie więzi społecznych w naszym regionie. Podkreślić należy również, że w biegu brały udział 32 osoby dorosłe zamieszkujące Gminę Wierzchowo, drugie tyle uczestników stanowiły dzieci i młodzież. Stwierdzamy że nasze działania przyniosły zamierzony efekt.

Rezultaty projektu

Rezultatem realizacji zadania jest organizowana impreza rekreacyjna „Bieg Wilczym Tropem” oraz działania towarzyszące – zajęcia w Parku Linowym, zajęcia Nordic Walking, Gra Terenowa, wyjazd na basen.

Trwałe rezultaty:

  •  Realizacja około 12 zajęć ruchowych,
  •  Uczestnictwo w zajęciach około 60 mieszkańców w różnym wieku – korzyść również pośrednio dla większości mieszkańców. Ogólna liczba uczestników wyniosła około 200 osób.
  • Uczestnicy zajęć warsztatowych: dorośli i młodzież szkolna – około 40 osób

Odbiorcy projektu

Odbiorcami zajęć warsztatowych byli:

  • Dorośli i młodzież szkolna – około 40 osób
  • Uczestnicy imprezy biegowej: dorośli około 150 osób, dzieci i młodzież – około 50 osób
  • Prowadzący zajęcia i imprezę: 8-10 osób
  • Uczestnicy zajęć w parku linowym, na basenie i spaceru po lesie – około 90 osób

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami byli leśnicy z Nadleśnictwa Świerczyna, strażacy z OSP w Świerczynie, Rada Sołecka wsi Świerczyna, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie, Zespół Szkół w Świerczynie, UKS Lider, lokalni przedsiębiorcy.