Mapa strony

Bezpłatny parking kreatywności

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Celem projektu było zagospodarowanie pustego placu po parkingu samochodowym na kreatywne miejsce spotkań, wypoczynku, zabaw, aktywności fizycznej i edukacji przyrodniczej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania:

  • uprzątnięcie i zaprojektowanie placu zgodnego z oczekiwaniami i potrzebami społeczności szkolnej;
  • zakup sprzętów sportowych i montaż mini-siłowni;
  • wykonanie i montaż stojaka na rowery;
  • zakup farb, pędzli i namalowanie szachownicy do gry w warcaby;
  • zakup pionków do gry w warcaby;
  • zakup farb do odnowienia drewnianych ławek oraz ich pomalowanie;
  • nawiązanie współpracy z partnerami projektu – Nadleśnictwem Wołów, Urzędem Gminy Wińsko, Radą Rodziców szkoły;
  • wycieczka uczniów po roślinność kserotermiczną oraz zakup i obsadzenie czterech donic na plac;
  • stworzenie i montaż tablic edukacyjnych o krainach geograficznych gminy Wińsko i ich faunie i florze;
  • organizacja pikniku integracyjnego.

Rezultaty projektu

Utworzony kreatywny plac, odpowiadający potrzebom społeczności lokalnej, jest wyposażony w sprzęty sportowe, stojak na rowery, ukwiecony donicami, posiada ławki do wypoczynku, asfaltową szachownicę do gry oraz tablice edukacyjne propagujące edukację przyrodniczą. Pracująca przy tym społeczność lokalna czuje się bardziej zintegrowana. Wypoczynek na świeżym powietrzu, z rowerem, na siłowni i przy grach towarzyskich jest zdrowy i atrakcyjny. Plac stał się dobrym miejscem do organizacji pikników.

Odbiorcy projektu

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku, rodzice i pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna wsi Wińsko – łącznie ok. 1 640 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Wińsko, Nadleśnictwo Wołów, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wińska, Fundacja Przyrodnicza Pro Natura, Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Wińsku, Zespół Szkół Publicznych w Wińsku