Mapa strony

Bezpiecznie i czyste szlaki rowerowe

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnych działań o charakterze zdrowotnym i ekologicznym. Edukacja w formie instruktażu i pogadanki. Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa rowerzystów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W toku działań wykonaliśmy:

 • rajdy rowerowe;
 • instruktarze jak przygotować się do wyprawy rowerowej;
 • pogadanki o zmianach, jakie zaszły w przepisach o ruch drogowym na korzyść rowerzystów;
 • prezentacje i pogadanki o funkcjonalności rowerowej przyczepki dziecięcej;
 • prezentacje Siłowni SITARSKA pod chmurką.
  W ramach edukacji:
  – poinstruowaliśmy „Jak przygotować się do wyprawy rowerowej”,
  – poinformowaliśmy o zmianach, jakie zaszły od 2011 roku w Przepisach o Ruchu Drogowym na korzyść rowerzystów,
  – uświadomiliśmy i ukazaliśmy możliwości, jakie niesie ze sobą posiadanie przyczepki rowerowej do wożenia dzieci.
  W ramach ekologii:
  – zbieraliśmy na wybranych szlakach śmieci,
  – segregowaliśmy śmieci w trakcie zbierania.

Rezultaty projektu

W trakcie 3 rajdów przejechaliśmy około 80 km. Wysprzątaliśmy wspólnie 3 wybrane szlaki gminy Biłgoraj. W trakcie sprzątania zebraliśmy około 50 worków śmieci. W ramach edukacji poinstruowaliśmy, jak przygotować się do wyprawy i przedstawiliśmy zmiany w przepisach grupie około 90 osób. Jako formę zwiększającą bezpieczeństwo, świadomość i edukację przyznaliśmy ponad 90 gadżetów za czynny udział w projekcie. Ukazaliśmy, w jaki sposób możemy dbać o środowisko oraz aktywnie i zdrowo spędzać czas.

Odbiorcy projektu

Lokalna społeczność pragnąca czynnie włączyć się w akcje promujące zdrowie i ekologię. Rowerzyści, grupa społeczna promująca jazdę na rowerze jako zdrowotną, rekreacyjną, aktywną formę spędzania czasu.

Partnerzy w realizacji projektu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju wspierało nasze przedsięwzięcie i przekazało nam worki na śmieci oraz rękawice. Zgodziło się również zabrać śmieci z miejsca zbiórki.