Mapa strony

Bezpieczne wakacje – artystycznie i sportowo w gminie Szumowo

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Projekt miał na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznego, aktywnego i twórczego wypoczynku w czasie wakacji, integrację mieszkańców gminy i zaktywizowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Pokazowe zajęcia z zakresu tańca mażoretkowego w miesiącu czerwcu, październiku i listopadzie.
  2. Interaktywne warsztaty edukacyjne „Chemia na wesoło”, podczas których dzieci wykonywały efektowne eksperymenty chemiczne z użyciem znanych i dostępnych w każdym domu substancji tj. kwasek cytrynowy, proszek do prania czy ocet.
  3. Wycieczka edukacyjno-integracyjna na „Farmę Iluzji” w Mościskach dla uczestników działań projektowych.
  4. Zajęcia ogólnorozwojowe: plastyczne, kulinarne, wokalne, edukacyjne, rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe, gry terenowe, konkursy, zabawy integracyjne w sali i na świeżym powietrzu, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do kina i na basen.
  5. Zakup grilla gazowego, który będzie wykorzystywany podczas imprez plenerowych, spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu pozwoliła dzieciom spędzić czas wolny od nauki w sposób atrakcyjny, twórczy i ciekawy. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów przyczyniło się do podniesienia wiedzy przydatnej w dalszym kształceniu, zdobycia nowych i rozwoju już posiadanych zdolności, pasji i zainteresowań, zainspirowała mieszkańców do podejmowania działań prospołecznych, działania na rzecz innych, kształtując w ten sposób bezinteresowne więzi społeczne.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni odbiorcy projektu to dzieci i młodzież szkolna z gminy Szumowo, pozostający w czasie wakacji w miejscu zamieszkania. Odbiorcami pośrednimi byli zaś rodzice, którzy dzięki zapewnieniu opieki i bezpiecznego wypoczynku ich pociechom mogli zająć się pracą w polu, bądź pracą zawodową.

Partnerzy w realizacji projektu

Samorząd lokalny, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i Biblioteka Gminna, Bank Spółdzielczy